Home » Ulasan Buku

Tun Perak: Pencetus Wawasan Empayar Melaka

Oleh Mohd. Fad zly Mohd. Fairuz

Tajuk: Tun Perak : Pencetus Wawasan Empayar Melaka
Pengarang: Muhd. Yusof Ibrahim
Penerbit: Tinta Publishers
Tahun Terbitan: Cetakan Pertama (2009)
Harga: RM28.00

Sejarah menyatakan bahawa Tun Perak merupakan salah seorang tokoh yang bertanggungjawab dalam membentuk zaman kegemilangan Melaka. Tun Perak atau nama rasminya iaitu Bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpatih Sedang merupakan Bendahara Kesultanan Melayu Melaka yang kelima.

Kemasyhurannya sebagai Bendahara Melaka menandingi Bendahara Melaka yang sebelumnya. Sememangnya Melaka merupakan kerajaan yang terkenal dengan aktiviti perdagangannya pada zaman tersebut dan individu yang bertanggungjawab dalam menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan terbaik ialah Tun Perak.

Buku bertajuk, Tun Perak Pencetus Wawasan Empayar Melaka, menceritakan perjalanan Tun Perak semenjak dari zaman remajanya sehinggalah menjadi seorang tokoh penting dalam Kesultanan Melayu Melaka. Buku ini merupakan naskhah yang melakarkan perjalanan hidup seorang tokoh agung kepulauan Melayu.

Buku ini dibahagikan kepada tiga latar masa berbeza bagi menampilkan ketokohan Tun Perak bermula dengan zaman remaja, kepimpinan awal dan pada era pencetus wawasan empayar. Penulis menghuraikan plot penceritaan melalui beberapa peristiwa penting seperti yang dihuraikan dalam subtajuk, “Kepulangan Sultan Dari Majapahit”, “Hang Tuah Diselamatkan” dan sebagainya seperti yang terdapat dalam buku tersebut.

Sememangnya banyak peristiwa penting yang berlaku pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka terjadi ketika era kepimpinan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Antara peristiwa yang menjadi sejarah penting Kesultanan Melayu Melaka ketika era kepimpinan Tun Perak adalah seperti kemunculan Hang Tuah dan juga pemberontakan Hang Jebat. Sememangnya kisah lagenda Hang Tuah lima bersaudara ini berkait rapat dengan era kepimpinan Tun Perak.

Dalam naskhah ini juga menceritakan tentang kebijaksanaan Tun Perak dalam menggalas tugas sebagai penasihat Sultan Melaka sehingga berjaya membawa banyak kemajuan kepada Kesultanan Melayu Melaka ketika itu. Selain pembaca diperjelaskan tentang strategi Tun Perak dalam mengawal dan membentuk perhubungan antarabangsa sehingga menjadikan Melaka sebuah empayar yang makmur dan masyhur. Pembaca juga didedahkan oleh penulis mengenai perhubungan Tun Perak dengan masyarakat Melayu dan beberapa cerita tentang keluarga Tun Perak.

Buku ini yang dihasilkan penceritaannya dalam bentuk novel ini mempunyai jalan cerita menarik dan mudah difahami. Dengan susunan latar masanya yang berperingkat, buku ini dapat memandu pembaca untuk lebih mengetahui perkembangan kehidupan Tun Perak dari usia mudanya sebelum bergelar Bendahara Melaka yang tersohor. Laras bahasa yang digunakan juga mudah untuk difahami dan diperjelaskan dengan baik setiap peristiwa yang ingin dinyatakan oleh penulis.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Budaya April 2012.

Posted in: Ulasan Buku

Ketajaman Pemikiran Johan

Oleh Mohd. Fadzly Mohd Fairuz

Tajuk: Nota Kaki Johan Jaafar
Pengarang: Johan Jaafar
Penerbit: Balang Rimbun Sendirian Berhad
Tahun Terbitan: Cetakan Pertama (2010)
Harga: RM60.00 (Semenanjung Malaysia) RM65.00 (Sabah/Sarawak)

Buku Nota Kaki merupakan sebuah buku yang menghimpunkan makalah penulis tersohor tanah air iaitu Johan Jaafar sejak dari mula beliau menghasilkan ruangan “Nota Kaki” di akhbar Utusan Malaysia. Sememangnya ruangan tersebut dikenali dengan mutu makalahnya yang baik sejak diperkenalkan dan menjadi tumpuan pembaca.

Semuanya bermula pada Mei 1994 dengan makalah bertajuk, Siapa Yang Lebih “Barbaric”?. Makalah tersebut menjadi penghasilan makalah pertamanya dan beliau terus menulis sehingga Julai 1998 menerusi makalah terakhir, “Antara Kati dan Kilo”. Sememangnya penulisan makalah dalam ruangan “Nota Kaki” diterima baik ketika itu kerana penggunaan bahasanya yang mudah untuk difahami pembaca.

Kerjaya Johan bermula dalam dunia kewartawanan majalah di Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Pernah memimpin majalah Dewan Siswa, Johan mencapai kemuncak kecemerlangannya apabila dilantik sebagai Ketua Bahagian Majalah, DBP. Seterusnya Johan meneruskan perjalanan kerjayanya apabila beralih ke Utusan Melayu dan mencapai tahap tertingginya sebagai Ketua Pengarang Utusan Melayu.

Ruangan “Nota Kaki”  dalam akhbar tersebut banyak menyingkap peristiwa berlainan dari pelbagai sudut yang menarik dan pentingnya pada zaman itu. Jika dilihat daripada rencana yang beliau hasilkan, gaya penulisannya bersahaja tetapi penuh dengan gaya, mesej, dan input intelektual yang menampilkan ketokohan beliau sebagai karyawan dan wartawan berpengalaman.

Melalui 206 buah makalah yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana Johan memandang sesuatu isu secara menyeluruh dan meluas. Hal ini demikian kerana isu yang dibawa dalam rencananya bukan sahaja berkisar dengan apa-apa yang terjadi dalam negara, malahan juga makalah mengenai peristiwa yang terjadi di negara luar contohnya menerusi makalah berjudul, “Hillary Clinton”, ”Isu Moral dan Hipokrasi” dan “Sebuah Kota Bernama Almaty di Kazakhstan”.

Sememangnya penulisan makalah apabila dibukukan, dapat membawa pembaca kembali ke zaman makalah tersebut dihasilkan. Pembaca dapat membaca dan memahaminya dari kaca mata Johan yang menulis pada zamannya, dan merasainya pada zaman sekarang.

Kerjaya Johan dalam bidang penulisan bukanlah semudah yang dijangka pembaca kerana beliau melalui saat-saat sukar ketika bergelar Ketua Pengarang Utusan Melayu. Oleh hal yang demikian, buku Nota Kaki ini dianggap pengiktirafan terbaik yang dihasilkan bagi menghargai jasa dan kesungguhan Johan dalam memartabatkan bidang penulisan berbahasa Melayu di Malaysia.

___

Ulasan buku ini dipetik daripada Dewan Budaya Mac 2012.

Posted in: Ulasan Buku

Perbandaran Berteraskan Islam

Oleh Norlaili Samsuddin

Perbandaran di Timur Tengah: Kesannya terhadap Masyarakat Islam Abad I-III Hijrah (Edisi Kedua), memaparkan kecemerlangan umat Islam sekitar abad pertama hingga ketiga Hijrah dalam pembangunan perbandaran di Timur Tengah. Penulis buku ini, Profesor Madya Dr. Ahmad Zaki Haji Abd. Latiff, berjaya menghuraikan, secara terperinci, konsep perbandaran Islam, kepentingan dan implikasinya terhadap masyarakat Islam.

Buku ini memaparkan kecemerlangan umat Islam pada zaman awal Islam dalam perbandaran di Timur Tengah. Sesungguhnya Islam menjadi pendorong kepada mereka untuk membangunkan bandar. Kehidupan bandar yang diasaskan oleh mereka telah berjaya mencorakkan tamadun Islam yang berasaskan al-Quran dan al-Sunnah. Umat Islam berjaya melahirkan pelbagai institusi berbentuk sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang membentuk mereka menjadi masyarakat madani, mengalahkan masyarakat Barat pada ketika itu yang masih berada dalam zaman kegelapan.

Perkara yang menarik dalam buku ini ialah peranan institusi masjid dalam mencorakkan pembangunan bandar dan masyarakatnya. Masjid menjadi pusat ibadah dan kebudayaan Islam yang berjaya melahirkan tokoh yang berwibawa dalam semua bidang kehidupan masyarakat ketika itu. Dengan kewibawaan Islam, mereka membina kota dan membangunkan masyarakatnya menjadi maju, makmur, sejahtera, aman, adil dan berakhlak mulia.

Selain itu, buku ini turut membincangkan konsep bandar Islam. Menurut Jurji Zaydan, bandar Islam ialah bandar yang dibina sendiri oleh umat Islam dan tidak termasuk bandar Rom dan Parsi yang dibuka oleh mereka. Bandar Islam terdapat di Iraq, Syam, Mesir, Afrika, Andalus dan lain-lain lagi. Dari segi sejarah, bandar Islam pertama yang unggul dan menjadi model ikutan ialah bandar Madinah pada zaman Nabi dan Khulafa’ al-Rasyidin kerana pada zaman itulah masyarakat Islam yang tulen berjaya dibentuk oleh baginda. Pada ketika itu, bandar Madinah merupakan manifestasi secara langsung daripada konsep tauhid dalam Islam dan menjadi wadah kepada pelaksanaan syariat Islam.

Oleh hal yang demikian, dapat disimpulkan bahawa bandar Islam adalah berteraskan agama Islam. Akidah penduduk kotanya adalah mentauhidkan Allah, syariat kekotaannya berteraskan al- Quran dan akhlak penduduknya bermodelkan sunnah Rasulullah SAW. Idealisme bandar Islam berjaya direalisasikan dengan penuh cemerlang semasa hayat Nabi dan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin.

Dari segi pembentukan bandar, perkembangan bandar Islam pada zaman awal Islam berubah daripada bentuk pemusatan, iaitu daripada pusat pemerintahan kepada bandar wilayah . Perkembangan bandar Islam seperti juga perkembangan bandar Rom dan Greek, yang terdiri daripada tiga keadaan, iaitu sama ada berasal daripada penempatan baharu tentera amsar, yang muncul kemudiannya sebagai pusat utama perbandaran seperti Basrah, atau menduduki penempatan bandar yang sedia ada seperti Damsyik, atau merancang penempatanbaharu seperti Baghdad. Menurut Grunebaum, bandar Islam boleh dibahagikan kepada dua, iaitu terbangun secara spontan dan dibangunkan secara terancang.

Sebuah bandar Islam tidak hanya dinilai dari sudut keislaman pada nama, pengasas dan ciri fizikal yang lestari, tetapi yang lebih penting ialah penghayatan nilai kudus penghuninya atau pegangan agama yang kukuh. Hal ini dianggap sebagai ciri utama tamadun sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya yang terkenal, Muqaddimah.

Antara ciri utama masyarakat Islam atau bandar Islam, yang menjadi bukti pegangan agama yang kuat termasuklah bandar yang dibina hendaklah bersumberkan bandar suci Nabi iaitu Madinah al-Munawwarah. Hal ini sepatutnya menjadi model rujukan perbandaran dunia Islam dari semua sudut seperti sudut  perlembagaan, model penyatuan masyarakat berteraskan masjid, model kebersihan, keindahan dan kecantikan, model perancangan dan pengurusan Islam yang kulliy.

Kesan utama perbandaran terhadap masyarakat Islam ialah kelahiran institusi politik, ekonomi dan sosial bagi pembangunan tamadun. Institusi tersebut dicetuskan daripada pengaruh dinamik agama Islam. Daripada institusi tersebut juga dapat diukur sejauh mana kesan perbandaran terhadap kejayaan masyarakat Islam di kota-kota Islam.

Sesungguhnya perbandaran Islam melambangkan kehidupan masyarakat kota yang maju dari aspek keagamaan dan keduniaan. Dari sudut keagamaan, mereka ialah masyarakat yang patuh dan taat hanya kepada Allah, dengan penuh keyakinan dan patuh kepada syariat dan akhlak. Dari sudut kekotaan, mereka mengutamakan perancangan yang ideal dan rapi, dan memberikan perhatian kepada kedamaian, kebersihan, kesihatan, perhubungan yang erat antara penghuni kota, keselamatan dan keselesaan persekitaran.

Buku ini diharapkan menjadi pendorong kepada generasi muslim kini, khususnya para perancang bandar dan pemimpin masyarakat, supaya dapat menggabungkan kelebihan zaman silam (zaman keagungan Islam) dengan kelebihan zaman kini (zaman moden) dalam membangunkan sesebuah bandar.

Pembangunan institusi bandar mestilah bercirikan kesepaduan, dan masjid merupakan nadi penggerak kemasyarakatan umat Islam.

Perbandaran di Timur Tengah: Kesannya terhadap Masyarakat Islam Abad I-III Hijrah dapat merangsang masyarakat Islam untuk melihat proses perbandaran terkini dengan lebih prihatin supaya masyarakat Islam dapat memanfaatkan pembangunan perbandaran kini bagi mewujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan berteraskan Islam.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Budaya Februari 2012.

Posted in: Ulasan Buku

Penjajahan Politik dalam Karya

Oleh: Rosnani A. Hamid

Kesusasteraan  pascakolonial  mer upakan  bidang kesusasteraan yang  masih baharu kerana istilah  pascakolonial hanya tercatat  dalam Oxford English Dictionary  yang terbit pada tahun 1959,  iaitu selepas kebanyakan negara  Barat mencapai kemerdekaannya.  Pembicaraan  tentang  pascakolonial termasuk bidang  kesusasteraan ini baharu menjadi  rancak sekitar tahun 1980 apabila  orang mula memperkatakan di  Afrika, India dan Amerika Selatan.

Buku ini bertujuan untuk  mengisi kekurangan penulisan  tentang  kesusasteraan  pascakolonial dengan melihat  cerpen dan novel pascakolonial  karya dua orang pengarang  iaitu Keris Mas (Malaysia) dan  Mochtar Lubis (Indonesia).  Terdapat beberapa rasional  pemilihan kedua-dua tokoh  ini, namun yang utamanya  ialah mereka berminat terhadap  politik. Oleh itu, penglibatan  kedua-dua pengarang ini dalam  politik dan penghasilan karya  yang berkaitan dengannya telah  mempengaruhi dan menyumbang  kepada penciptaan karya kreatif  yang  mendukung  wacana  pascakolonial.

Sejarah telah memaparkan  lebih kurang dua per tiga daripada  negara di dunia pernah merasai  pengalaman dijajah. Antara  kuasa kolonial zaman purba  termasuklah  Mesopotamia,  Yunani, Romawi, Mesir, Parsi,  Turki, India dan China. Kuasa  kolonial tersebut berjaya membina  empayar politik yang hebat dan  digeruni dalam fasa tertentu  perkembangan tamadun dunia.  Kegiatan penjajahan oleh beberapa  kuasa kolonial menyebabkan  Malaysia dan Indonesia, dua  buah negara di Asia Tenggara,  tidak terlepas daripada menerima  nasib dijajah.

Oleh sebab kesusasteraan  merupakan salah satu cabang  kebudayaan, maka pihak kolonial  telah mendominasi bidang ini  sebagai satu daripada cara untuk  mengukuhkan penguasaan,  pentadbiran, dan mendukung  matlamat mereka di negara tanah  jajahan. Hal ini menunjukkan  bahawa bidang kesusasteraan   pernah memainkan fungsi yang  penting dan mendasar dalam  mendukung usaha dan matlamat  penjajah  Barat.  Meskipun  demikian, teknik dominasi yang  digunakan oleh kolonial Barat itu  disedari penulis anak watan, lantas  mereka secara agak sengit telah  bangkit memberikan reaksi. Karya Keris Mas dan Mochtar  Lubis  dipilih  untuk  dikaji  secara perbandingan kerana kedua-dua orang pengarang ini  merupakan tokoh sasterawan  yang terkemuka. Lagipun mereka  mempunyai latar belakang dan  pengalaman pascakolonial yang  lebih kurang sama. Karya yang  dihasilkan oleh mereka pernah  melalui pengalaman hidup  dalam era kolonialisme Barat  dan era sesudahnya. Ciri jaya  diri tersendiri tampil melalui  pemikiran, pegangan politik,  kebudayaan, nilai kemanusiaan,  ketamadunan  dan  bahasa  sendiri.

Di samping itu, karya mereka  juga memperlihatkan penolakan  terhadap sikap, pemikiran dan  budaya Barat yang bercanggah  dengan situasi kehidupan anak  watan di negara masing-masing.  Mereka berusaha menjadikan  karya kreatif sebagai wadah  bagi membangkitkan ketokohan,  kemampuan dan jati diri anak  watan  untuk  membentuk,  membangunkan dan memajukan  negara mengikut acuan sendiri.  Bentuk karya sebegini dapat  mewakili dan memperlihatkan  kedudukan korpus kesusasteraan  pascakolonial di Malaysia dan  di Indonesia, hubung kaitnya  dengan bidang kesusasteraan  bandingan dan kedudukannya  dalam perkembangan bidang  kritikan di negara ini.

Sehubungan dengan itu, buku  ini bertujuan untuk mengisi  kekurangan tersebut dengan  melihat  cerpen  dan  novel  pascakolonial hasil karya Keris  Mas dan Mochtar Lubis, yang  memperlihatkan  pertembungan  dua wacana, iaitu kolonial dan  pascakolonial. Selain itu, buku  ini juga membuat perbandingan  antara fiksyen karangan Keris  Mas dengan Mochtar Lubis  daripada dua aspek. Pertama,  pertembungan yang terjadi  antara anak watan dengan penjajahannya. Pertembungan  tersebut diteliti daripada empat  tema, iaitu politik, ekonomi,  sosial dan bahasa. Kedua, cara  anak watan memberikan  reaksi  terhadap pertembungan itu.  Akhirnya, kesimpulan secara  perbandingan dikemukakan  untuk menilai pengarang yang  lebih menyerlah keupayaannya  dalam menyampaikan mesej  dan  menghasilkan  karya  pascakolonial yang mengesankan  pembaca.

Antara rasional pemilihan  mereka termasuklah kedua-dua  orang pengarang ini dilihat  berminat terhadap politik.  Keris Mas umpamanya, pernah  menyandang jawatan Pegawai  Penerangan Parti Kebangsaan  Melayu Malaya, Cawangan  Pahang, dan mengetuai Angkatan  Pemuda  Insaf.  Oleh  sebab  minatnya  yang  mendalam  terhadap politik, Keris Mas  banyak menulis esei yang berbau  politik dengan tujuan untuk membangkitkan  kesedaran  nasional dan kecintaan rakyat  terhadap negara. Esei lain yang  berkaitan yang ditulis olehnya  adalah tentang kepentingan  ilmu pengetahuan, kebudayaan  nasional dan pendaulatan bahasa  Melayu.

Mochtar Lubis pula, meskipun  tidak melibatkan diri secara  khusus dalam gerakan politik,  banyak menyumbangkan idea  tentang bidang ini melalui  tulisannya dalam pelbagai akhbar  dan majalah. Oleh sebab hasil  tulisannya begitu tajam dan  mampu mempengaruhi pemikiran  rakyat jelata, beliau dianggap  berbahaya kepada keselamatan  negara. Sehubungan dengan  itu, semasa pemerintahan Orde  Lama, Mochtar Lubis dikenakan  hukuman  tahanan  rumah  beberapa kali. Kemudiannya, beliau dipenjarakan pada tahun  1956 dan dibebaskan sembilan  tahun kemudiannya.

Jadi, penglibatan kedua-dua  pengarang ini dalam politik  dan penghasilan tulisan yang  berkaitan  dengannya  telah  mempengaruhi dan menyumbang  kepada penciptaan karya kreatif  yang  mendukung  wacana  pascakolonial.  Keris Mas dan Mochtar Lubis  amat terkenal di negara masing-masing sebagai pengarang  karya kreatif yang berwibawa  dan prolifik  kerana banyak  menghasilkan karya kreatif yang  bermutu tinggi, sama ada dalam  bentuk novel ataupun cerpen.  Antara karya kreatif hasil tulisan  Keris Mas termasuklah Saudagar  Besar dari Kuala Lumpur, Rimba  Harapan dan Anak Titiwangsa.  Mochtar Lubis menghasilkan  novel seperti Jalan Tak Ada  Ujung, Tak Ada Esok, Harimau!  Harimau!, Maut dan Cinta, dan  Senja di Jakarta.

Untuk  membandingkan  ketegangan hubungan yang  timbul daripada pergeseran  dan pertembungan nilai antara  anak watan dengan penjajah  atau bekas penjajahnya seperti  yang diperlihatkan oleh Keris  Mas dan Mochtar Lubis melalui  karya mereka, pendekatan dalam  kesusasteraan bandingan telah  dikenal pasti, iaitu pendekatan  tematik. Melalui pendekatan ini,  dua perkara akan difokuskan  sebagai subjek perbandingan  untuk meneliti karya kedua-dua  orang pengarang tersebut, iaitu  tema dan gaya bahasa. Tema yang  disorot mempunyai kaitan dengan  politik, ekonomi dan sosial.  Dalam buku ini, maksud yang  khusus itu adalah yang berkaitan  dengan ketegangan hubungan  dan penolakan yang dijajah  terhadap yang menjajah.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Budaya Januari 2012.

Posted in: Ulasan Buku

Air Mata Raja Jejak Pewaris Istana Melaka

OLEH AKILAH ARIFFIN

Tajuk: Air Mata Raja
Pengarang: Shaharudin Haji Ali dan Norzailina Nordin
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka
Tahun Terbitan: 2011
Halaman: 963 halaman
Harga: RM55.00

Buku Air Mata Raja merupakan sebuah karya yang menjanjikan kelainan dalam seni penulisan dan yang mencetuskan satu kemungkinan dalam sejarah tanah Melaka. Karya ini melakarkan pewaris sebuah kesultanan yang telah sirna pada hakikatnya; pembaca dibawa mengintai ke alam mitos, namun tetap berpijak di bumi yang nyata.

Karya ini mengisahkan pelbagai peristiwa sebenar yang dialami oleh Datuk Paduka Bendahara Raja Tun Seri Lanang ketika menulis karya besar Sejarah Melayu. Di penghujung kesaksian Tun Seri Lanang, bermulalah perjalanan liku hidup pewaris Sultan Mahmud Syah, Melaka, selama 500 tahun yang merentasi dimensi masa dan peradaban, saling berputar antara realiti sedar dengan impian mistik dunia Melayu. Selain itu, buku ini juga merupakan nukilan yang bersandarkan kisah sebenar dalam sejarah kita dan lantas menjanjikan unsur kemelayuan yang penuh dengan debaran yang boleh memaku perhatian pembaca sehingga akhirnya.

Kisah Air Mata Raja bermula apabila terdapat beberapa orang raja Melayu di sembilan buah negeri yang sesungguhnya hebat dan handal. Nama mereka yang gah itu sering disebut orang semenjak zaman kegemilangan kesultanan Melayu Melaka, kira-kira lima abad yang lalu. Adapun baginda semua sesungguhnya merupakan raja yang bestari lagi adil, mulia lagi agung kedudukannya, serta tinggi ilmunya sehingga tiada bandingannya. Tanah Melayu menjadi aman di bawah pemerintahan raja Melayu dan mendapat penghormatan yang sejati rakyat jelata yang sentiasa menjulang titah.

Semua negeri di Tanah Melayu bernaung di bawah panji raja Melayu dan Tanah Melayu menjadi negeri yang sangat masyhur pada ketika itu. Raja Melayu juga memegang kuasa sebagai ketua agama Islam dan ketua segala adat resam dan budaya bangsa Melayu di Tanah Melayu. Baginda sesungguhnya yang berdaulat, disuluhdengan segala kebesaran dankemuliaan adatnya, dan pentadbiranke bawah duli tuanku raja Melayu membuatkan Tanah Melayu sebagai negeri yang sangat masyhur sehingga banyak negeri Barat cuba “menghampiri” Tanah Melayu, terutama Melaka.

Bermulanya di Pelabuhan Melaka, pada 29 September 1509, apabila kapal pedagang Portugis melabuhkan sauh di perairan pelabuhan. Bendera pelbagai warna berkibar tanpa henti dan sejurus kemudian kedengaran bedilan meriam dan tiupan trompet. Keadaan di tepi pantai sesak, dari serata pelosok kampung, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan agenda yang berlaku. Ketibaan orang asing menimbulkan seribu tanda tanya.

Menurut pengarang, dalam masa 109 tahun semenjak Melaka dibuka, kemasyhuran Melaka meningkat dengan begitu mendadak. Agama Islam pula sudah mula bertapak di Melaka sekitar tahun 1414, apabila Parameswara atau Sultan Iskandar Syah memeluk agama Islam. Melaka turut menjadi pusat pengembangan Islam di kepulauan Nusantara.

Melaka menjadi pelabuhan dan pusat perdagangan antarabangsa yang terkenal di serata pelosok dunia.Hatta di bawah pemerintahan sultanMelayu, tanah jajahan Melaka bertambah luas dan pengaruh mereka semakin kuat. Kedudukannya yang strategik di Selat Melaka menjadi salahsatu faktor kejayaan. Beratus-ratus orang pedagang memenuhi perairan pelabuhan. Selain itu terdapat juga 150 buah perahu kepunyaan Sultan Mahmud dan lebih daripada 100 buah kapal kecil dan besar yang dimiliki oleh pedagang asing.

Beberapa buah perahu kecil kepunyaan pedagang Cina menghampiri kapal Portugis tersebut. Namun begitu, mereka tidak berani mendekatinya kerana mereka perlu menunggu arahan daripada kerajaan Melaka. Pihak istana berhak membeli yang terbaik dan mengikut keperluan mereka sebelum orang lain boleh berniaga.

Ramailah orang Melayu yangberperahu kecil dan besar mengerumuni kapal Portugis dan masing-masing dengan barang dagangan. Ada selaput biji pala, buah pala, gaharu dan ambar. Semuanya begitu berminat untuk berdagang dengan orang Portugis. Tujuan kedatangan orang Portugis adalah untuk menjalinkan persahabatan dan perdagangan dengan sultan Melaka. Begitu jugalah yang telah dilakukan oleh mereka di Pedir dan pelabuhan Sumatera. Selain itu juga, mereka inginmendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-ratus di Melaka.

Rempah merupakan komoditi ulung yang menjanjikan pendapatan yang lumayan, terutama di pasaran benua yang jauh, seperti China, India, Timur Tengah dan Eropah. Di samping itu, tujuan sebenar mereka adalah untuk mengembangkan agamaKristian. Hal inilah yang menjadi misiulung mereka, malah mubaligh merekacukup megah kerana telah berjaya mempengaruhi penduduk Goa di India. Mereka mendirikan gereja dan mempelawa anak muda tempatan untuk turut serta dalam misi ke seluruh pelosok dunia.

Di Melaka, orang Portugis yang lainmelayani sesiapa sahaja yang ingin berniaga dengan baik. Suasana di sekitar tempat mereka berlabuh agak sibuk. Riuh-rendah suara pedagang tawar-menawar dengan perantaraan orang yang pandai kedua-dua bahasa. Masing-masing ingin menjual baranganatau hasil hutan dengan harga yang paling tinggi.

Buku Air Mata Raja yang berbentuk novel ini mempunyai jalan cerita sejarah yang sangat menarik. Kisah Sejarah Melayu diubah menjadi epilog cerita bagi memudahkan pembaca memahami sejarah Tanah Melayu sekali gus membawa pembaca “mengembara” ke alam jejak pewaris Istana Melaka.

Sesungguhnya, buku ini dapat menyuntik semangat – biar sesiapa pun anda, tidak kira di mana pun berada. Air Mata Raja menjadi lambang perjuangan yang menjanjikan sesuatu yang belum pasti, namun tetap wujud.

___

Ulasan buku ini dipetik daripada Dewan Budaya Disember 2011.

Posted in: Ulasan Buku