Home » 2018

Keunikan Warisan Budaya di Melaka

Teks FITRI AFFENDI MUSTAFA

“Takkan Melayu hilang di dunia”. Pepatah keramat daripada pahlawan Melayu Melaka, iaitu Laksamana Hang Tuah masih kekal dalam sebutan dan ingatan orang Melayu hingga ke hari ini. Kisah Hang Tuah lima bersaudara ini merupakan hikayat lama orang Melayu yang sangat bernilai. Hal ini dikatakan demikian kerana Hikayat Hang Tuah merupakan epik kepahlawanan orang Melayu pada zaman kegemilangan empayar Kesultanan Melayu Melaka pada suatu ketika dahulu.

Negeri Melaka amat sinonim dengan sejarahnya sebagai pusat perdagangan utama di rantau ini. Walaupun dari segi geografinya, Melaka merupakan antara negeri yang terkecil di Malaysia selain Perlis dan Pulau Pinang, namun negeri ini amat kaya dengan warisan sejarah dan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Kota A Famosa, bangunan Stadhuys, Laksamana Hang Tuah, Puteri Hang Li Po yang kesemuanya merupakan warisan sejarah di negeri Melaka.

Berdasarkan sejarah, Kerajaan Melayu Melaka bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kedatangan Parameswara, Raja Srivijaya dari Palembang yang memerintah negeri ini dari tahun 1400 hingga 1424. Tambahan pula, nama Melaka sendiri diambil sempena nama pohon tempat Parameswara berteduh setelah sampai dari Srivijaya.
Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara ini telah memerintah Melaka selama 110 tahun sehingga ditakluki oleh Portugis di bawah kepimpinan Alfonso de Albuquerque pada 24 Ogos 1511. Pada masa itu, kerajaan Melayu ini telah menarik perhatian banyak kuasa asing. Hal ini disebabkan oleh lokasi Melaka yang strategik bagi pengembangan perdagangan dan pengaruh pihak penjajah Portugis di kawasan yang dipanggil Hindia Timur.
Walau bagaimanapun, pada tahun 1641, pihak Belanda telah menguasai Melaka dengan menewaskan pihak Portugis melalui bantuan Sultan Johor. Namun begitu, pada waktu itu pihak Belanda tidak berminat menjadikan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan di antara timur dengan barat, tetapi lebih mementingkan pembangunan di Batavia
(Jakarta), Indonesia sebagai pusat pentadbiran Belanda.

***
Artikel ini dipetik daripada Dewan Budaya Bil.10
Posted in: Gatra Perdana

Warisan dan Sejarah di Muzium Mewarnai Kemeriahan Pelancongan Melaka

Teks dan Foto NOR AZIMAH MD ALI

Secara kebiasaannya,kita memahami istilah muzium sebagai gudang penyimpanan barang-barang lama di dalam sebuah bangunan lama. Namun begitu, pandangan tradisional ini berubah dari semasa ke semasa, sehinggalah pada tahun 1974, pertubuhan UNESCO melalui badan profesional yang dipanggil Majlis Muzium Antarabangsa (ICOM) telah memberikan definisi yang lebih terperinci berkenaan muzium.

“Muzium merupakan sebuah institusi yangbersifat tetap, tidak mencari keuntungan, memberikan khidmat kepada masyarakat dan perkembangannya terbuka kepada umum,memperoleh, merawat,menghubungkan, dan mempamerkan untuk tujuan pembelajaran, pendidikan dan hiburan, bukti-bukti tinggalan manusia dan persekitarannya.”

Secara amnya, muzium dianggap sebagai pemegang amanah warisan negara yang tidak ternilai dan mungkin tidak dapat ditukar ganti. Selainitu, muzium juga berperanans ebagai institusi pendidikan tidak rasmi. Sumber dan bahan yang terdapat di muzium mampu memberikan kefahaman dan menarik minat sama ada yang berkaitan sejarah, sastera,sains atau alam semula jadi.Secara umumnya, kepentingan institusi muzium di Malaysia terletak pada dua bidang utama yang saling memerlukan, iaitu pendidikan dan pelancongan negara.

Muzium Melaka seperti sejarah negerinya yang panjang turutmempunyai riwayatnya yang tersendiri sejak tertubuhnya pada tahun 1930-an sehingga kini. Pada tahun 2018 pula menyaksikan warga Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM) menyambut ulangtahunnya yang ke-65, bersempena Sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada Peringkat Kebangsaan kali ke-22 yang telah diadakan di Melaka. Menyorot sejarahnya institusi pemuziuman di Melaka telah dikesan bermula sejak tahun 1930-an berdasarkan keratan akhbar Malaya Tribune yang menyatakan bahawa Melaka telah mempunyai Muzium Sejarah Melaka (Malacca Historical Museum)yang ditubuhkan oleh Persatuan Sejarah Melaka. Pada masa itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebuah bilik di dalam bangunan Stadthuys untuk dijadikan sebagai bilik muzium untuk persatuan. Pada awalnya, muzium ini tidak menempatkan banyak koleksi bahan pameran.

Namun begitu, setelah Jepun menyerah kalah, institusi pemuziuman yang lebih formal telah diwujudkan oleh British.Pada 19 Mac 1954, George Evan Cameron Wisdom, Pesuruhjaya Residen bagi negeri Melaka telah mengisytiharkan pembukaan sebuah rumah Belanda di Fort Road sebagai Muzium Melaka.Pada masa itu, pentadbiran muzium dilaksanakan berdasarkan enakmen Lembaga Muzium Melaka 1954 yang menggariskan bidang kuasa dan struktur pentadbiran muzium dengan lebih sistematik. Enakmen ini seterusnya dipinda pada tahun 1971 bagi memastikan Lembaga Muzium Melaka kekal efisien.

***

Artikel ini dipetik daripada Dewan Budaya Bil. 10.

Posted in: Gatra Perdana

Melaka Berwibawa, Menjulang Inovasi Menjunjung Warisan

Teks SITI NOORISA ABDUL KHLIL

Melaka memberikanketerujaan. Hal ini dikatakan demikian kerana bermula antara tahun 1400-1403 hingga kini, sejarah Melakasudah melebihi 600 tahun. Makaitu, dalam tempoh tersebut pelbagai peninggalan warisan sejarah Melaka tersedia untuk diterokai. Bermula dengan kisah pembukaan Kota Melaka oleh Parameswara, seorang raja Srivijaya dari Palembang,kemudian, beralih kepada karya sastera Melayu klasik HikayatHang Tuah, iaitu sebuah naratifepik keagungan orang Melayu.Sesungguhnya, keagungan KerajaanMelayu Melaka memberikan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk membina negara yang makmur. Namun begitu, era penjajahan oleh Portugis, Belanda,dan Inggeris dijadikan pengajaran.

Peninggalan penjajah erakolonial memberikan peluangkepada pelancong untuk melihatbangunan yang masih gahsehingga kini, iaitu Kota A Famosa.Selain itu, Melaka memberikanpeluang kepada pengunjunguntuk meneroka keunikan dantradisi masyarakat Baba Nyonya Chetti, Portugis, dan Chingai yang Chetti, Portugis, dan Chingai Chetti, Portugis, dan Chingai yang masih diamalkan sehingga kini. Kedudukannya yang berada di Selat Melaka, Melaka merupakan bandar raya yang terkenal dengan warisan sejarah silam dan kepelbagaian budaya masyarakat majmuk. Oleh sebab itu, pada 7 Julai 2008, dalam persidangan Jawatankuasa Warisan Dunia ke-32 yang berlangsung di Quebec City, Kanada, Melaka diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia oleh Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa- Bangsa Bersatu (UNESCO).

Tahun 2018 melakar satu lagi sejarah apabila negeri Melaka ditadbir oleh kerajaan baharu, iaitu Pakatan Harapan. Selang beberapa bulan selepas itu, Kerajaan baharu telah mengumumkan bahawa tahun 2019 merupakan Tahun Melawat Melaka. Persoalannya menjelangnya Tahun Melawat Melaka 2019, adakah Melaka sudah bersedia ke arah pembinaan budaya dan jati diri anak bangsa untuk berhadapan dengan kebanjiran pelancong?

Hal ini dikatakan demikian kerana apabila banyak pelancong mula memasuki sesuatu tempat, maka nilai tradisi negeri Melaka harus dipertontonkan secara lebih jelas. Namun begitu, apabila diperhatikan, penyerapan budaya asing sebenarnya berlaku dalam masyarakat tempatan. Sebagai contohnya, beca roda tiga yang amat sinonim dengan Melaka, tidak menggambarkan identiti sebenar negeri Melaka. Kebanyakan hiasan pada beca roda tiga mempamerkan patung seperti Hello Kitty, Baby Shark, Iron Man, Spiderman, dan pelbagai watak lain yang datang dari luar. Malah, kebingitan lagu “Baby Shark doo … doo … doo …” mengganggu pendengaran. Alangkah baiknya sekiranya lagu Dondang Sayang dapat dimainkan sebagai daya penarik yang menonjolkan identiti sebenar Melaka.

Hal ini bagi memastikan negeri yang istimewa dengan sejarah dan budaya ini dapat mempertahankan identiti warisannya supaya tidak pupus begitu sahaja. Tidak dinafikan bahawa inovasi perlu untuk mencapai kemajuan dan kemodenan. Namun begitu, sekiranya kemodenan dikejar tanpa batasan, dikhuatiri generasi kini akan hanyut, dan terus hilang daripada landasan yang sebenar. Diharapkan dengan pucuk pimpinan pentadbiran yang baharu di bawah pemerintahan Yang Amat Berhormat (YAB) Tuan Haji Adly Zahari yang berwibawa tidak akan membiarkan pihak yang alpa ini terus menguburkan warisan sejarah yang dipertahankan sehingga kini untuk rujukan generasi sekarang dan pada masa akan datang. Semoga Melaka terus maju dan cemerlang sebagai negeri yang berwibawa dan bermaruah.

***

Artikel ini dipetik daripada majalah Dewan Budaya Bil.10

Posted in: Nota Editor

Memahami Kontrak Sosial dan Membudayakan Rukun Negara

Teks SHAMSIAH ABD. KADIR

Perpaduan merupakan asas kepada pembinaan negara bangsa dan harus dipupuk amalannya dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana perpaduan diibaratkan sebagai tiang kemakmuran dan kedamaian negara, di samping menyumbang kepada keamanan dan kestabilan.

Sekiranya kepelbagaian kaum menjadi punca percanggahan dan pertelagahan, suasana damai yang diimpikan dilihat sukar untuk dikekalkan sekiranya setiap etnik bersifat etnosentrik. Percanggahan yang selalu dibangkitkan sehingga menjadi pertelagahan adalah berkaitan dengan hak kesaksamaan, sehinggakan banyak perkara yang telah “dipersetujui” berabad lamanya“diperlekehkan”.

Menelusuri sejarah, pergeseran kaum atau konflik di Malaysia telah melalui beberapa fasa. Menurut Pengarah Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Profesor Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin, sejarah hubungan kaum di Malaysia mempunyai trend pasang dan surut yang boleh dibahagikan kepada tiga tempoh masa; selepas perang dunia kedua (1945), iaitu Fasa Konflik (1945–1960); Fasa Kestabilan, tetapi Tegang (1961–1970) dan Fasa Kesepaduan Sosial (1971 hingga kini). Ketiga-tiga fasa tersebut mencerminkan senario hubungan kaum di Malaysia dan menjelaskan bahawa perpaduan kaum dalam konteks kesepaduan sosial perlu dijaga agar pengalaman pahit pada dekad lalu menjadi pengajaran untuk kebaikan bersama-sama.

***

Artikel ini dipetik daripada majalah Dewan Budaya Bil.9

Posted in: Gatra Perdana

Penghayatan Rukun Negara dalam Kalangan Masyarakat Malaysia

Teks ABDULLAH AWANG

Nasionalisme ibarat senjata bagi sesebuah negara dalam usaha memelihara keutuhan dan membina kekuatan dalaman dalam kalangan rakyat bagi mengatasi setiap ancaman luar seperti globalisasi. Dalam konteks ini, Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan memiliki kekayaan budaya, maka nasionalisme perlu disemai dalam jiwa mereka agar jurang perbezaan yang wujud antara kaum dapat diatasi.

Sebelum ini, semangat “kekitaan” dalam kalangan rakyat tidak begitu menebal dan perkara ini menjadi penghalang dalam usaha menanam perasaan cinta akan bangsa dan negara. Hal ini dikatakan demikian kerana perasaan iri hati dan tidak percaya dalam kalangan kaum berleluasa hingga tercetusnya tragedi 13 Mei 1969. Pada masa itu, orang bukan Melayu masih menumpukan perhatian mereka ke tanah besar China dan India. Mereka tidak menganggap Tanah Melayu ini sebagai tanah air mereka, manakala orang Melayu pula menumpukan perhatian pada kawasan Timur Tengah dan Indonesia sebagai teras perjuangan mereka.

Ekoran daripada peristiwa berdarah tersebut, keadaan berpuak-puak dalam kalangan rakyat jelas kelihatan walaupun negara telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Ketika itu, konsep bangsa yang sebenarnya masih belum wujud lagi. Malah, pada masa itu, penduduk masih didukung oleh fahaman perkauman yang terlalu menebal. Perkara ini terjadi kerana rakyat sebenarnya hanya mendapat “negara” semata-mata daripada penjajah Inggeris. Oleh itu, rusuhan kaum telah berlaku secara berlanjutan dalam tempoh beberapa minggu. Kesan daripada peristiwa tersebut, pemerintah mengisytiharkan darurat dan perintah berkurung, parlimen digantung, dan pemerintahan negara diambil alih oleh Majlis Gerakan Negara.

Seharusnya, rakyat Malaysia bersatu sekiranya mereka menginginkan negara ini terus membangun dan hidup dalam suasana aman, damai dan makmur. Maka itu, bagi mengekalkan perpaduan negara, pada tahun 1970, Rukun Negara telah dibentuk. Pembentukan ideologi kebangsaan tersebut bertujuan memandu kehidupan rakyat Malaysia. Selain itu, pembentukan Rukun Negara timbul apabila kesedaran terhadap perpaduan yang disangka kukuh dan teguh hasil muafakat (social contract) antara tiga kaum terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India semasa pemaktuban perlembagaan negara terbukti sementara dan tipis (superficial) apabila rusuhan kaum yang dahsyat tercetus.

***

Artikel ini dipetik daripada majalah Dewan Budaya Bil.9

Posted in: Gatra Perdana

Bersusila dalam Kehidupan

Teks SITI NOORISA ABDUL KHLIL

Sememangnya, kewujudan rangkaian media sosial sangat memudahkan orang di seluruh dunia untuk berhubung antara satu sama lain. Namun begitu, perlu disedari bahawa pengaruhnya mampu mendatangkan ancaman terhadap perpecahan sesama manusia. Seakan-akan menjadi trend pada masa ini, kebanyakan pengguna kerap memuat naik semua perkara di media sosial sehingga semua orang dapat mengetahui apa-apa sahaja yang berlaku sama ada di dalam ataupun di luar negeri.

Baru-baru ini tular kisah seorang guru memuat naik gambar dua orang pelajarnya (lelaki dan perempuan) yang bergaduh kerana ejek-mengejek, iaitu pelajar perempuan digelar“burger”, manakala pelajar lelaki dipanggil “burger hangus”. Dalam laman facebooknya, guru tersebut menceritakan secara terperinci pergaduhan tersebut sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan keluarga pelajar terbabit dan orang luar yang membacanya. Dikatakan,kesan daripada kisahnya yang tular itu, pelajar tersebut tidak mahu hadir ke sekolah kerana berasa malu apabila orang mentertawakannya. Mungkin guru tersebut tidak mempunyai niat untuk memalukan pelajarnya, namun kelakuannya itu dianggap tidak berhati-hati dan tidak memikirkan sensitiviti masyarakat.

Kesan daripada kisah yang ditularkan ini, berkemungkinan akan ada individu atau pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk mewujudkan retak antara kaum atau sesama kaum disebabkan ada pihak yang tidak menjiwai prinsip Rukun Negara yang dibentuk pada 31 Ogos 1970. Lima prinsip Rukun Negara telah dirangka yang merangkumi; Kepercayaankepada Tuhan, Kesetiaan kepada Raja dan Negara, Keluhuran Perlembagaan, Kedaulatan Undang-undang dan Kesopanan dan Kesusilaan.

Berdasarkan prinsip kelima, iaitu Kesopanan danKesusilaan menjelaskan bahawa setiap individu atau kumpulan masyarakat seharusnya berkelakuan sopan,mempunyai moral yang tinggi,menghormati hak orang lain dan menghindarkan diri daripada membangkitkan perkara sensitif yang boleh mengundang ketidakpuasan hati orang lain. Jelas menunjukkan bahawa tanpa tatasusila, pelbagai penyakit masyarakat akan timbul kerana mereka bebas berbuat apa-apa sahaja yang mereka suka tanpa mempedulikan hak orang lain. Daripada kisah yang berlaku ini, dapat disimpulkan bahawa masyarakat kita tidak belajar daripada sejarah 13 Mei 1969, iaitu tragedi yang menghuru harakan rakyat pada masa itu.Oleh itu, pengenalan lima prinsip ini bertujuan membetulkan sikap masyarakat dalam usaha melahirkan generasi yang bersatu padu dan menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Tanpa penghayatan dan pembudayaan prinsip Rukun Negara ini, maka akan ada lebih banyak lagi cerita yang kurang baik tular di media sosial.

SELAMAT MENYAMBUTHARI MALAYSIA

***

Artikel ini dipetik daripada majalah Dewan Budaya Bil. 9

Posted in: Nota Editor

Lagu Patriotik, Lagu Tanah Air, Lagu Kenegaraan

TEKS DAN FOTO: MUHAMMAD HASHIM

Lagu, yang
diklasifikasikan sebagai
patriotik, mula dikenali
semasa kemuncak era konfrantasi
antara Indonesia dengan Malaysia
pada tahun 1963. Sebelum ini, kita
tidak mengenali atau menggunakan
perkataan ini, kecuali disebut
sebagai lagu tanah air atau lagu
kenegaraan.
Semasa radio mula
diperkenalkan di Singapura oleh
tentera British sekitar tahun 1935,
orang Melayu menyebut radio
sebagai tetuang udara.

Pada masa
itu, peranan radio tidaklah sehebat
dan meluas liputannya seperti yang
ada pada hari ini sehingga mampu
untuk bersiaran selama 24 jam
sehari, tujuh hari seminggu.

Kajian menunjukkan bahawa radio memulakan siarannya
dengan lagu temanya. Telah dikenal pasti bahawa terdapat
sebuah lagu tema yang dikategorikan sebagai lagu patriotik.
Lagu ini berjudul Bangunlah Putera Malaya. Lagu ini
dirakamkan dalam piring hitam oleh Syarikat HMV di bawah
logo Columbia.
Ada juga filem Melayu yang diterbitkan di Singapura
yang memaparkan nyanyian kebangkitan semangat rakyat
di Tanah Melayu. Kebanyakkan daripada nyanyian tersebut
disampaikan dalam bentuk koir beradegan dalam bentuk
tarian atau pergerakan di jalanan dalam filem. Semua lagu ini
diletakkan sebagai lagu kenegaraan menuju kemerdekaan.
Selain itu, ada juga nyanyian solo yang dirakamkan buat
pertama kalinya oleh penyanyi Jasni Ahmad pada tahun 1949
berjudul Pembena Malaya yang dirakamkan dalam piring
hitam berlogokan Pathe Chap Ayam.
***
Artikel ini dipertik daripada majalah Dewan Budaya Bil.8
Posted in: Gatra Perdana

Lagu Patriotisme Memupuk Semangat Kebangsaan

TEKS : ROZIAH ADAMA

Pasti ramai yang mengingati lirik dan melodi lagu
Negaraku yang wajib dinyanyikan ketika perhimpunan
rasmi di sekolah, mahupun dalam acara-acara rasmi
kerajaan. Sebenarnya, kita telah dilatih sejak di bangku sekolah
agar berdiri tegak ketika menyanyikan lagu kebangsaan
sambil memandang bendera yang sedang dinaikkan. Sehingga
di mana-mana sahaja, tatkala mendengar lagu Negaraku
berkumandang, secara automatik kita akan berdiri menghayati
bait-bait lirik dan berasa kehangatan patriotisme mengalir ke
dalam jasad dan jiwa.
***
Lagu patriotik mempunyai tempatnya yang tersendiri di
hati para pendengar lagu tanah air. Keindahan lirik ditambah
dengan melodi yang menarik memudahkan lagi sesebuah
lagu patriotik menjadi siulan. Dalam sejarah penghasilan
lagu-lagu patriotik di Malaysia, penciptaan lagu-lagu
patriotik yang menjadi manifestasi penulis lagu-lagu adalah
untuk mencambahkan semangat kebangsaan ke dalam jiwa
pendengar. Penyebaran mesej dalam lagu dilihat lebih mudah
kerana pendengar boleh menghayati lirik, sekali gus menikmati
lagu yang menghiburkan

***

Teks ini dipetik daripada Dewan Budaya Bil.8

Posted in: Gatra Perdana

Lagu Patriotik Tradisi Turun-temurun

TEKS SITI NOORISA ABDUL KHLIL

Apabila ditugaskan sebagai fasilitator untuk program Majalah dalam Kelas (MDK),iaitu program anjuran Bahagian Majalah, Dewan Bahasa danPustaka, saya suka menyanyikan lagu Warisan, nyanyian Allahyarham Sudirman Haji Arshad sebelum memulakan program. Saya berasa sangat terkesan dengan lirik dan melodi lagu tersebut sehingga mengundang rasa sebak, dan menyuntik semangat saya untuk mengendalikan program tersebut. Situasi ini bukan sahaja memberikan kesan kepada saya,tetapi turut mengundang minat dalam kalangan pelajar untuk berdiri dan menyanyikan lagu tersebut bersama-sama dan saya dapat merasakan kehangatan patriotisme itu seolah-olah sedang mengalir dalam diri kami.
Secara kebiasaannya, kita kerap mendengar lagu patriotik pada bulan Ogos sahaja. Sepanjang bulan tersebut, stesen radio akan memainkan lagu patriotik sebagai ingatan kepada seluruh rakyat Malaysia akan pejuang terdahulu untuk membebaskan tanah air daripada cengkaman penjajah. Lucy Mair dalam bukunya, An Introduction to Social Anthropology, menyatakan bahawa kebudayaan ialah milik bersama masyarakat yang mempunyai tradisi yang sama. Dalam konteks ini, lagu patriotik dicipta untuk menerapkan nilai patriotik seperti kesetiaan, pengorbanan, dan penghormatan kepada negara untuk diamalkan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia.
Pada dekad 1960-an lagi, banyak lagu patriotik yang dicipta memberikan kesan yang mendalam kepada pendengar, malah lagu tersebut bersifat malar segar. Hal ini dikatakan demikian kerana lagu patriotik sifatnya perlu bertahan lama dan perlu didengari dari satu generasi kepada generasi yang lain. Sungguhpun begitu, pada masa ini, terdapat juga lagu patriotik alaf baharu yang turut membawa patriotisme, dicipta. Namun begitu, kesannya tidak begitu berasa. Hal ini dikatakan demikian kerana lagu patriotik seharusnya ditujukan untuk semua bangsa dan generasi, tetapi kebanyakan penciptaan melodi dan lirik lagu patriotik kini sukar untuk dihafal. Pencipta pada masa ini cenderung menghasilkan lirik dengan menggunakan bahasa kolokial dan diselang-selikan dengan bahasa Inggeris, malah turut memasukkan unsur rap pada melodi lagu tersebut.
Tidak dinafikan bahawa inovasi yang dilakukan pada lirik dan melodi lagu patriotik bertujuan untuk memenuhi selera pendengar kini, tetapi bagaimanakah dengan orang-orang terdahulu atau kaum lain? Hal ini boleh dipersoalkan kerana lagu patriotik ialah milik bersama-sama dan bukan hanya untuk kaum tertentu sahaja. Bahkan, lirik lagu patriotik berfungsi sebagai mesej kepada rakyat untuk membangkitkan semangat cinta akan negara dan bangsa. Namun demikian, sekiranya lagu patriotik tidak dapat difahami dan dihayati oleh semua kaum, bagaimanakah mesej tersebut dapat sampai kepada rakyat?
Lagu patriotik seharusnya menjadi warisan turun-temurun yang dapat dihayati oleh semua bangsa dari satu generasi ke satu generasi yang lain, malah menjadi amalan yang sudah sebati dengan sesuatu masyarakat. Sebagai contohnya, lagu Negaraku. Tatkala lagu Negaraku berkumandang, tidak kira bangsa atau di mana sahaja kita berada, secara automatik kita akan berdiri menunjukkan rasa hormat akan lagu kebangsaan
Malaysia, selain turut berasa megah menghayati setiap bait bait lirik lagu tersebut. Walau bagaimanapun, apabila lirik dan melodi diubah suai mengikut selera pihak tertentu sahaja, maka hayat lagu patriotik tersebut tidak akan bertahan lama, malah penerapan nilai patriotik tidak dapat disematkan dalam hati rakyat. Perjuangan bukan untuk seketika sahaja, tetapi harus kekal untuk selama lamanya agar keharmonian rakyat dan keutuhan negara terus terpelihara.
Selamat Menyambut Hari Kebangsaan yang ke-61.

Artikel ini dipetik dari majalah Dewan Budaya Bil.7 2018.

Posted in: Nota Editor

Uniknya “Kuba Guling”

Teks SITI NOORISA ABDUL KHLIL

BULAN pesta makanan.Itulah jolokan yangdiberikan apabilamenjelang bulan Ramadan.Walaupun telah berlalu untuktahun ini, namun kenikmatandan kemanisan bulan ini akandikenang sepanjang tahun. Halini dikatakan demikian keranapada bulan ini pelbagai variasimenu dan keenakan makanandihidangkan kepada orangramai, tanpa mengira bangsadan agama, mereka sama-samamerasainya.Paling mencuri tumpuanpada tahun ini ialah kuih “kubaguling” yang tular di mediasosial gara-gara keunikan namadan warnanya. Selain faktornamanya, resipi yang melibatkan penggunaan arang tempurungkelapa dikatakan turut menarik perhatian orang ramai untuk mencuba kuih yang berasal dari negeri Cik Siti Wan Kembang ini.

Sebenarnya, sebelum kemunculan “kuba guling”, negeri Kelantan antara yang menghidangkan makanan dengan nama yang pelik dan unik. Antaranya seperti lompat tikam, tahi itik, g
erodok telur, nasi tumpang, puteri mandi dan badak berendam. Keunikan inilah menjadi salah satu faktor yang mengayakan warisan budaya Melayu hingga menjadi tarikan pelancong sama ada dalam negara atau luar negara untuk melawat sesuatu tempat tersebut.

Maka, disebabkan oleh faktor itulah juga George Town dan Melaka diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO memandangkan kedua-dua negeri ini merupakan tempat pelancongan yang maju. Selain peninggalan sejarah, kedua-dua negeri ini mendapat jolokan “syurga makanan” kerana kepelbagaian menu dan keenakan rasanya. Pulau Pinang yang terkenal dengan nasi kandar dan pasembur, manakala Melaka yang digemari kerana asam pedas dan cendol sesungguhnya meninggalkan 1000 kenangan indah yang tidak akan dilupakan oleh sesiapa sahaja yang berkunjung ke negeri tersebut. Semoga Malaysia dapat menambahkan lagi jumlah pengiktirafan Tapak Warisan Dunia pada masa akan datang.
Salam perkenalan.
***
Dalam kesempatan ini, sidang editor Dewan Budaya mengucapkan selamat bersara kepada Encik Azmi Ibrahim, Ketua Editor Bahagian Majalah yang telah menamatkan perkhidmatan beliau di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 8 Jun 2018. Didoakan semoga tuan terus maju jaya.

*****
Artikel ini dipetik dari majalah Dewan Budaya Bil. 7 2018.

Posted in: Nota Editor