Cendekiawan Awam Membuka Cakerawala

Home » Fokus » Cendekiawan Awam Membuka Cakerawala

Teks AWANG AZMAN AWANG PAWI

Bagaimanakah  membina cendekiawan yang berakal antarabangsa berakar kebangsaan? Di negara membangun, pembinaan imaginasi sosiologi menjadi cabaran yang besar, lebih-lebih lagi dengan budaya membaca yang kurang gemerlapan. Di sinilah peranan golongan  cendekiawan dalam wacana ilmu berupaya memberikan kesegaran perspektif pemikiran yang kritis dan  bermanfaat kepada masyarakat.

Cendekiawan dan  Imaginasi Sosiologi

Yang dimaksudkan dengan  cendekiawan ialah  individu atau kelompok yang memusatkan pemikiran  tentang sesuatu persoalan, sentiasa berfikir secara teliti,  serta mengemukakan idea yang segar  dan bermanfaat, dengan kemampuan akal budi yang sihat.  Kesemua hal ini dihasilkan dengan renungan  dan pengetahuan yang ada pada diri mereka. Golongan  ini cuba merungkaikan permasalahan masyarakat, melihat sesuatu secara menyeluruh pada  sudut pandangan pemikiran mereka, dan terlibat dalam pelbagai isu yang luas. Mereka ini boleh sahaja seniman, negarawan, ahli falsafah dan agama, usahawan dan teknokrat. Pada zaman dahulu, tuk guru ialah intelektual pada zamannya dan dihormati oleh masyarakat kerana berpengetahuan luas, bijak memecahkan persoalan, dan teliti ketika menganalisis sesuatu perkara yang berlaku dalam masyarakatnya.

Isu hudud, misalnya, bukan sekadar hudud, tetapi diiring pemahaman  dengan takzir, qisas dan diat.  Tatkala hudud merujuk  hukuman yang ditentukan dan ditetapkan  dalam al-Quran dan hadis, perlu juga pertimbangan  qisas yang berprinsip pada hukuman balasan sama, di samping pertimbangan  konsep diat yang berasaskan konsep ganti rugi.  Tuk guru, sebagai intelektual, tahu  akan keutamaan dalam Islam sebelum melaksanakan hukum hudud.  Tuk guru tersebut dapat dianggap sebagai cendekiawan berakal antarabangsa dan sejagat, tetapi mempunyai akar peribadi yang memahami situasi masyarakat setempat di tanah airnya.

Namun demikian, golongan cendekiawan itu tidak sama  dengan kelompok inteligensia yang merupakan  golongan  berpendidikan, mempunyai status kelas, dan moden yang banyak  membentuk budaya DNA politik masyarakat. Cendekiawan  ini tidak semestinya terdiri daripada inteligensia kerana golongan intelektual tidak semestinya berpendidikan tinggi.

****

Artikel ini dipetik dari majalah Dewan Budaya keluaran Bil.2 2017.

Posted in: Fokus

Hantar Maklum Balas Anda