Inggeris Memenjarakan Minda Kita

Home » Fokus » Inggeris Memenjarakan Minda Kita

Teks JENIRI AMIR

Mengapakah Inggeris mengasaskan sekolah aliran Inggeris  sewaktu menjajah negara ini? Adakah Inggeris hendak memandaikan masyarakat tempatan? Mungkinkah Inggeris memberikan pendidikan kepada masyarakat tempatan kerana ingin menjadikan mereka sebagai pemuja Inggeris?  Dengan hal yang demikian, apabila negara ini mencapai kemerdekaan, pengaruh Inggeris tetap ada pada segelintir rakyat negara ini. Pengaruh bahasa Inggeris bagai berakar umbi dalam kalangan rakyat sehingga perlu diakui bahawa hal itu memberikan kesan langsung terhadap kedudukan, imej, dan nilai bahasa Melayu.

Pendidikan dan bahasa merupakan dua perkara yang saling berkaitan rapat. Sesuatu sistem pendidikan lazimnya memilih satu bahasa pengantar untuk menyampaikan kandungan pelajaran yang terkandung dalam sukatan pelajaran atau kurikulum. Pada awal abad lepas, setiap kaum mempunyai sistem pendidikannya sendiri. Terdapat empat jenis sekolah yang menggunakan bahasa pengantar yang berlainan, iaitu sekolah Inggeris, sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil.

Masyarakat Melayu mempunyai sekolah pondok dan sekolah vernakular Melayu yang didirikan oleh British. Bahasa pengantar ialah bahasa Arab dan bahasa Melayu.  Komuniti Cina dan Tamil masing-masingnya menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil dengan orientasi sukatan pelajaran kepada negara China dan India.

Sekolah Inggeris mula berkembang di Tanah Melayu setelah Penang Free School ditubuhkan pada tahun 1816. Sekolah ini dikuasai oleh mubaligh Kristian pada peringkat awal penubuhannya, dengan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Oleh sebab sekolah itu terletak di bandar, maka kedudukannya menguntungkan komuniti Cina dan India serta elit Melayu di bandar. Orang Melayu, yang kebanyakannya tinggal di luar bandar, tidak dapat meraih manfaat daripada sekolah berkenaan.  Sistem pengangkutan yang mundur dan yuran yang dikenakan menyebabkan masyarakat Melayu di luar bandar sukar menghantar anak mereka ke sekolah terbabit.

Sekolah Inggeris dianggap sebagai elitis dan hanya untuk orang yang berada dan bangsawan Melayu. Kurikulum yang berasaskan Senior Cambridge Certificate Examination  menyebabkan lulusan berkenaan mempunyai nilai yang tinggi. Maka lebih mudah untuk mereka mendapatkan pekerjaan, termasuk dalam syarikat swasta.

****

Artikel ini dipetik dari Dewan Budaya Bil.2 2017

Posted in: Fokus

Hantar Maklum Balas Anda