Melaka dan George Town Tapak Warisan Dunia

Home » Gatra Perdana » Melaka dan George Town Tapak Warisan Dunia

Teks ABDULLAH AWANG


MELAKA dan George Town istimewa dari pelbagai sudut, khususnya dalam lembaran sejarah dan ketamadunan bangsa
Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana sejarah awal negara ini adalah wajar diingati dan dikenangkan terutamanya berkaitan dengan kerajaan Melayu Melaka sebagai permulaan tamadun bangsa. Melalui rentetan peristiwa suka dan duka,
zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka bermula dengan Parameswara, iaitu pada awal kurun ke-15. Pada zaman itu, Kerajaan Melaka dianggap sebagai kerajaan yang agung.

Keagungan Kerajaan Melayu Melaka antaranya termasuklah dikenal pasti sebagai pusat perdagangan utama, pusat perkembangan agama Islam, mempunyai tanah jajahan, dan mempunyai hubungan dengan kuasa besar seperti dengan negara China. Maka, untuk memahami kedudukan negara Malaysia pada masa ini, misalnya berkaitan dengan Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara, dan tradisi politik orang-orang Melayu di Malaysia sebenarnya
dapat dijelaskan dengan memahami sejarah Kerajaan Melayu Melaka.

Sama juga dengan sistem pemerintahan negara, sedikit banyak mempunyai persamaan dengan sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melaka diketuai oleh Raja Melaka. Raja merupakan Ketua Agama Islam dan Ketua Tentera. Dalam pentadbiran pula, Raja dibantu oleh pembesar seperti Bendahara, Laksamana, Temenggung, Penghulu Bendahari dan Syahbandar.
*****

Artikel dipetik dari majalah Dewan Budaya Bil.7 2018.

Posted in: Gatra Perdana

Hantar Maklum Balas Anda