Bukit Persekutuan di Ibu Negara, Alam Hijau Terpelihara

Home » Sekeliling Kita » Bukit Persekutuan di Ibu Negara, Alam Hijau Terpelihara

Teks JAMIL HASHIM Foto Aina Huda Hayati

KETIKA bandar rayaKuala Lumpurkian berubahwajah imej metropolitannyadengan kemunculan banyakmercu tanda baharu pencakarlangit, sebenarnya masihwujud kelompok kawasanhijau dalam jumlah yangkecil di sana sini, sama adadi tengah-tengah kota atau dipinggirnya.Antara aset hijau berhargayang masih tinggal dalamusaha mengimbangi ekologipersekitaran Kuala Lumpurini termasuklah Taman BotaniPerdana, Hutan Simpan BukitNanas, Seputeh, Bukit Tunkudan Bukit Kiara, Damansara

Satu lagi kawasan hijau masih kekal yang pasti terpandang olehribuan warga kota yang melintasi laluan Jalan Bangsar ke JalanTravers untuk ke pusat bandar Kuala Lumpur pada setiap hari, iaituBukit Persekutuan.Namun begitu, mungkin banyak orang yang tidak menyedariakan kewujudan nama Bukit Persekutuan. Hal ini dikatakandemikian kerana lokasinya yang agak terpisah dan tersendirisifatnya walaupun kedudukannya terletak di pinggiran laluanutama ke pusat bandar.Kawasan ini tidak ramai penduduk dan jarang-jarang dikunjungikerana tiada lokasi untuk mengadakan pertemuan sama ada pejabatkerajaan, syarikat perniagaan, kompleks, kedai atau taman rekreasi.

Sebagai tempat kediaman eksklusif yang terasing dan tidakmenjadi jalan penghubung utama di antara kawasan menyebabkankenderaan yang masuk keluar ke kawasan itu agak terhad. Situasiini menyebabkan keadaan di situ benar-benar lengang dan sunyi,serta tidak sibuk dengan laluan kenderaan seperti di jalan lain di ibukota. Oleh hal yang demikian, jalan-jalan di kawasan hijau ini yangdalam situasi mendaki dan menurun bukit sesuai untuk aktivitiberjoging pada hari minggu dan kelepasan am.

*****

Artikel ini dipetik daripada majalah Dewan Budaya Bil.7 2018.

Posted in: Sekeliling Kita

Hantar Maklum Balas Anda