Warisan dan Sejarah di Muzium Mewarnai Kemeriahan Pelancongan Melaka

Home » Gatra Perdana » Warisan dan Sejarah di Muzium Mewarnai Kemeriahan Pelancongan Melaka

Teks dan Foto NOR AZIMAH MD ALI

Secara kebiasaannya,kita memahami istilah muzium sebagai gudang penyimpanan barang-barang lama di dalam sebuah bangunan lama. Namun begitu, pandangan tradisional ini berubah dari semasa ke semasa, sehinggalah pada tahun 1974, pertubuhan UNESCO melalui badan profesional yang dipanggil Majlis Muzium Antarabangsa (ICOM) telah memberikan definisi yang lebih terperinci berkenaan muzium.

“Muzium merupakan sebuah institusi yangbersifat tetap, tidak mencari keuntungan, memberikan khidmat kepada masyarakat dan perkembangannya terbuka kepada umum,memperoleh, merawat,menghubungkan, dan mempamerkan untuk tujuan pembelajaran, pendidikan dan hiburan, bukti-bukti tinggalan manusia dan persekitarannya.”

Secara amnya, muzium dianggap sebagai pemegang amanah warisan negara yang tidak ternilai dan mungkin tidak dapat ditukar ganti. Selainitu, muzium juga berperanans ebagai institusi pendidikan tidak rasmi. Sumber dan bahan yang terdapat di muzium mampu memberikan kefahaman dan menarik minat sama ada yang berkaitan sejarah, sastera,sains atau alam semula jadi.Secara umumnya, kepentingan institusi muzium di Malaysia terletak pada dua bidang utama yang saling memerlukan, iaitu pendidikan dan pelancongan negara.

Muzium Melaka seperti sejarah negerinya yang panjang turutmempunyai riwayatnya yang tersendiri sejak tertubuhnya pada tahun 1930-an sehingga kini. Pada tahun 2018 pula menyaksikan warga Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM) menyambut ulangtahunnya yang ke-65, bersempena Sambutan Hari Muzium Antarabangsa pada Peringkat Kebangsaan kali ke-22 yang telah diadakan di Melaka. Menyorot sejarahnya institusi pemuziuman di Melaka telah dikesan bermula sejak tahun 1930-an berdasarkan keratan akhbar Malaya Tribune yang menyatakan bahawa Melaka telah mempunyai Muzium Sejarah Melaka (Malacca Historical Museum)yang ditubuhkan oleh Persatuan Sejarah Melaka. Pada masa itu, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebuah bilik di dalam bangunan Stadthuys untuk dijadikan sebagai bilik muzium untuk persatuan. Pada awalnya, muzium ini tidak menempatkan banyak koleksi bahan pameran.

Namun begitu, setelah Jepun menyerah kalah, institusi pemuziuman yang lebih formal telah diwujudkan oleh British.Pada 19 Mac 1954, George Evan Cameron Wisdom, Pesuruhjaya Residen bagi negeri Melaka telah mengisytiharkan pembukaan sebuah rumah Belanda di Fort Road sebagai Muzium Melaka.Pada masa itu, pentadbiran muzium dilaksanakan berdasarkan enakmen Lembaga Muzium Melaka 1954 yang menggariskan bidang kuasa dan struktur pentadbiran muzium dengan lebih sistematik. Enakmen ini seterusnya dipinda pada tahun 1971 bagi memastikan Lembaga Muzium Melaka kekal efisien.

***

Artikel ini dipetik daripada Dewan Budaya Bil. 10.

Posted in: Gatra Perdana

Hantar Maklum Balas Anda