Matematik dari Perspektif Budaya Melayu

Home » Fokus » Matematik dari Perspektif Budaya Melayu

Oleh Abdul Razak Salleh

Persuratan Melayu Jawi bermula sekurang-kurangnya sekitar awal abad ke-14. Buktinya tercatat di Batu Bersurat Terengganu yang dipahat pada 4 Rejab 702 Hijrah bersamaan dengan 22 Februari 1303.

Terdapat beberapa unsur matematik di batu bersurat tersebut yang boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu nombor atau bilangan, nombor ordinal, waktu (hari, bulan, tahun), unit sukatan dan unsur mantik.

Orang Melayu dahulu mempunyai sistem ukuran (jarak, panjang, lebar, saiz dan sebagainya) serta sukatan (masa, amaun, berat dan isi padu) mereka tersendiri, seperti juga bangsa bertamadun lain yang sezaman dengannya. Unit ukuran dan sukatan yang digunakan dahulu berbeza daripada unit ukuran yang digunakan sekarang.

Unit tersebut berdasarkan pengalaman seharian, keadaan sekeliling, anggota badan dan sebagainya. Sebahagian besar sistem ukuran dan sukatan Melayu tersebut sudah tidak digunakan. Maka kebanyakan generasi muda Melayu sekarang tidak mengetahui bahawa nenek moyang mereka dahulu mempunyai sistem ukuran dan sukatan yang tersendiri.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Budaya April 2012.

Posted in: Fokus

Hantar Maklum Balas Anda