Kuratis lawan Kurator?

Home » Masyarakat Dan Seni » Seni Lukis » Kuratis lawan Kurator?

Oleh Faizal Sidik

Istilah kuratis dicipta daripada gabungan perkataan “artis” dan “kurator”. Konsep kuratis menunjukkan perubahan praktis terhadap fungsi seorang artis yang mengambil peranan sebagai kurator.

Kelahiran kuratis bukan sahaja mengisi kelompangan apresiasi, malah membuka pendefinisian baharu terhadap kreativiti penciptaan artistik penggiat seni.

Transformasi ini berlaku kerana kebanyakan institusi seni di negara ini tidak mempunyai program sejarah dan persejarahan seni. Hal ini menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dari aspek praktis dan apresiasi.

Kuratis bukan sahaja berfungsi sebagai kurator sesebuah pameran. Kerja kurator yang dilakukan oleh kuratis mengambil kira aspek pengarahan artistik. Hakikatnya, kuratis lebih memahami mesej yang hendak disampaikan kepada khalayak terutamanya dari aspek pendekatan dan rekaan persembahan pameran.

Mutakhir ini banyak pameran di negara ini yang diuruskan oleh kuratis. Misalnya, pameran“Towards a Mystical Reality”, “Rupa  dan Jiwa”, “Rupa Malaysia”,

“Manifestasi Jiwa Islam”, “Seni dan Imejan”, dan “Seni Elektronik Pertama”. Semua pameran ini berjaya diuruskan oleh artis yang mengambil alih peranan kurator.

___

Rencana ini dipetik daripada Dewan Budaya April 2012.

Posted in: Seni Lukis

Hantar Maklum Balas Anda