MALAYSIA DESTINASI UTAMA PELANCONGAN ISLAM

Home » Fokus » MALAYSIA DESTINASI UTAMA PELANCONGAN ISLAM

Oleh Abdul Ghani Abu

Statistik Pelancongan Malaysia (Tourism Malaysia) menunjukkan 21.75 peratus daripada 25 juta orang pelancong asing yang melawat Malaysia pada tahun 2012 terdiri daripada pelancong Muslim. Negara Indonesia dan Singapura menunjukkan jumlah pelancong Muslim yang tertinggi, iaitu masing-masing 2.10 juta orang dan 1.95 juta orang. Kemudian, disusuli oleh negara Timur Tengah (Emiriah Arab bersatu, Arab Saudi, Bahrain, Syria, Lubnan, Mesir, Yaman, Oman, Qatar, Iraq, Kuwait, Jordan, Maghribi, Algeria, Libya, Tunisia, Sudan, Habsyah, Djibouti, dan Mauritiana) sebanyak 138 869 orang pelancong Muslim. Manakala, negara Iran mencatatkan jumlah pelancong Muslim sebanyak 126 894 orang. Malaysia juga menjadi tumpuan pelancong Muslim dari Rusia (2910 orang).

Yang menariknya, kedatangan pelancong Muslim ini menunjukkan peningkatan ketara semenjak tahun 2000. Contohnya, pelancong Muslim Iran pada tahun 2000 hanyalah sebanyak 4496 orang, dan terus meningkat kepada 115 787 orang (2010), 139 059 orang (2011), dan 126 894 orang (2012).

Jika dilihat pada jumlah ketibaan pelancong, pendapatan purata penginapan dan per kapita tahun 2011, negara utama Timur Tengah, iaitu Arab Saudi mencatatkan peningkatan jumlah kedatangan pelancong, iaitu 86 771 orang (2010) kepada 87 693 orang (2011). Purata tempoh penginapan mereka pula ialah antara 9.3 hari dengan 9.6 hari, manakala purata perbelanjaan per kapita mereka meningkat, iaitu RM8047.1 (2010) kepada RM8154.8 (2011). Jumlah pendapatan daripada aktiviti pelancongan pula mencatatkan peningkatan, iaitu RM698.3 juta (2010) kepada RM717.1 juta (2011).

Sementara itu, 96.6 peratus orang pelancong Muslim dari negara Arab Saudi ini kebanyakannya sudah berkahwin.Mereka datang ke Malaysia dengan tujuan percutian (66.0 peratus), menjalankan perniagaan (21.8 peratus), dan menghadiri persidangan atau konvensyen (9.2 peratus).Aktiviti yang dijalankan pula adalah seperti membeli-belah (97.2 peratus), melawat bandar raya (92.1 peratus), melawat desa (66.4 peratus), dan mengembara (49.7 peratus).

Memang tidak dapat dinafikan peningkatan ketara pelancong Islam dari negara Timur Tengah ini disebabkan oleh peristiwa 11 September 2001. Bagi menyusun pelbagai program pembangunan pelancongan tempatan dan penyusunan strategi pemasaran produk budaya tempatan kepada pelancong Muslim, kerajaan melalui Pelancongan Malaysia (Tourism Malaysia) menubuhkan Islamic Tourism Malaysia atau Pusat Pelancongan Islam (ITC) pada 16 Mac 2009. ITC didaftarkan sebagai Syarikat Berhad menurut Jaminan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965.

***

Rencana ini dipetik dari majalah Dewan Budaya keluaran Mac 2013.

Posted in: Fokus

Hantar Maklum Balas Anda