RESAM PADI

Home » Pilihan Utama » RESAM PADI

Oleh Dania Zulkifli

Orang Melayu makan nasi, orang putih makan roti. Bagi masyarakat Melayu, memang jelas mereka “sebati” dengan padi, bukan sekadar sebagai makanan ruji, tetapi juga dari segi budaya. Perkara ini dapat dilihat dalam, misalnya, peribahasa dan pantun. Sebagai contoh, peribahasa “pagar makan padi” dan “bawa resmi padi, semakin berisi semakin tunduk” serta pantun “Kalau padi katakan padi, Jangan saya tertampi-tampi; Kalau jadi katakan jadi, Jangan saya ternanti-nanti.” dan “Dari mana punai melayang, Dari sawah ke batang padi; Dari mana mula sayang, Dari mata sampai ke hati.”

Walau bagaimanapun, agak sukar untuk mengatakan bahawa beras atau nasi ialah makanan ruji orang Asia, yang mendiami wilayah dari Asia Barat ke Asia Timur. Bagi penduduk Malaysia, selain beras atau nasi, gandum juga makanan ruji mereka. Seperti yang ditunjukkan dalam World Book (Ensiklopedia Dunia), tiga daripada 10 buah negara pengusahaan tanaman gandum utama terdiri daripada negara Asia, iaitu China (pertama), India (kedua), dan Pakistan (ke-10). Sementara bagi pengusahaan tanaman padi, lima buah negara utama dari Asia, ialah China, India, Indonesia, Bangladesh dan Vietnam. Akan tetapi, beberapa buah negeri di Amerika Syarikat, iaitu Arkansas, California, Louisiana, Mississippi, dan Texas, turut mengusahakan tanaman ini.

James C. Scott, dalam bukunya, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, kajian di Sedaka (bukan nama sebenar), Kedah, pernah mencatatkan bahawa di Barat, konsep makanan dinyatakan lebih kerap dalam roti. Di kebanyakan Asia, makanan bermaksud nasi. (Huruf condong oleh Scott sendiri.) Walaupun dari segi geografi, pengusahaan dan penggunaan kedua-dua bijian ini agak kabur, tidak ada pemisahan yang jelas antara Timur dengan Barat. Kajian jurnal Science baru-baru ini menunjukkan bahawa wujud perbezaan budaya antara masyarakat yang menanam padi dengan masyarakat yang menanam gandum. Dengan kata lain, padi dan gandum mentakrifkan jati diri budaya.

Ahli psikologi silang budaya, menurut jurnal itu, sangat membezakan antara Asia Timur dengan Barat. Kajian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahawa wujud perbezaan psikologi yang utama di China, antara penanam padi dengan penanam gandum. Kajian mengesyorkan bahawa sejarah penanaman padi menjadikan budaya lebih saling bergantung. Sebaliknya penanaman gandum menjadikan budaya lebih bebas dan legasi pertanian ini terus mempengaruhi orang di dunia moden. Kajian tersebut mendapati bahawa penanam padi di selatan China lebih saling bergantung dan mempunyai pemikiran holistik berbanding dengan penanam gandum di utara. Untuk mengawal kekeliruan, seperti cuaca, kajian itu menguji orang dari daerah jiran di sepanjang sempadan padi-gandum dan mendapati bahawa perbezaan yang wujud memang besar. Kajian juga mendapati bahawa teori pemodenan dan patogen tidak memadankan data.

Kajian yang dipetik secara meluas itu menemu bual 1162 orang pelajar Universiti Cina Han di utara dan selatan untuk melihat cara mereka berfikir. Kajian juga menguji pelajar yang tinggal di kawasan yang hanya bertentangan dengan utara-selatan yang dipisahkan oleh Sungai Yangtze. Kajian mendapati bahawa pelajar dari utara, walaupun hanya di utara sungai itu, menunjukkan pemikiran yang lebih analitis, manakala pelajar dari selatan lebih berorientasikan komuniti.

Beberapa tugas melibatkan pengambilan dua objek yang berkaitan daripada diagram asas rangkaian sosial pelajar berkenaan dan berurusan dengan kawan berbanding dengan orang asing dalam urus niaga perniagaan. Kajian mendapati bahawa orang di wilayah penanaman padi cenderung untuk memilih pasangan objek yang lebih abstrak, manakala orang daripada budaya gandum cenderung untuk memilih pasangan yang lebih analitis. Orang dari wilayah penanaman padi cenderung untuk melukiskan diri mereka lebih kecil daripada orang di wilayah penanaman gandum. Apabila membina diagram rangkaian sosial, hal ini menunjukkan bahawa orang gandum melihat diri mereka lebih penting daripada orang lain. Orang dari wilayah padi juga lebih berkemungkinan memberikan ganjaran kepada kawan mereka dan kurang berkemungkinan menghukum mereka. Hal ini menunjukkan cara hubungan dalam kelompok atau kumpulan wujud dalam interaksi sosial dan perniagaan.

“Kami mencadangkan bahawa teori padi dapat menjelaskan sebahagian daripada perbezaan Timur-Barat,” jelas ketua kajian, Thomas Talhelm, penuntut kedoktoran dalam psikologi budaya, University of Virginia. “Anda tidak perlu menanam padi sendiri untuk mewarisi budaya padi. Memang mudah untuk memikirkan China sebagai budaya tunggal, tetapi kami dapati bahawa China sangat berbeza dari segi budaya psikologi antara mereka di utara dengan yang di selatan, dan bahawa sejarah penanaman padi di China selatan dapat menjelaskan sebab orang di wilayah itu lebih saling bergantung berbanding dengan orang yang menanam gandum di utara.”

Artikel ini dipetik dari majalah Dewan Budaya keluaran September 2014.

Posted in: Pilihan Utama, Wacana

Hantar Maklum Balas Anda