ZIPI DAN BUDAYA MILENIUM

Home » Fokus » ZIPI DAN BUDAYA MILENIUM

Teks: Muhamad Rafiq Abdul Rahman

Zipi! Itulah istilah yang merujuk anak liberalisasi yang digunakan oleh Thomas L. Friedman dalam bukunya Dunia Sama Rata: Sejarah Ringkas Dunia Global Abad ke-21. Zipi, yang juga dikenali sebagai generasi Z, ditakrif sebagai penduduk muda bandar atau pinggir bandar yang berumur antara 15 tahun hingga 25 tahun yang mempunyai semangat yang luar biasa.

“Mereka ialah generasi yang mempunyai sikap yang mempesonakan, bercita-cita tinggi dan penuh aspirasi, serta tenang dan yakin, ditambah dengan kreativiti yang cukup tinggi,” jelas majalah mingguan India, Outlook. Kira-kira 54 peratus rakyat India berada di bawah umur 25 tahun, iaitu lebih kurang 555 juta orang. Sebanyak enam daripada 10 isi rumah di India mempunyai sekurang-kurangnya seorang zipi yang berpotensi menggegarkan dunia!

Itulah senario yang berlaku tentang perubahan generasi baharu yang turut menuntut budaya baharu dalam pelbagai aspek kehidupan dan keperluan. Generasi ini memacu destinasi dan bukan dipacu, berpandangan luas dan bukannya sempit, sentiasa maju dan bukannya terperangkap di sesuatu tempat.

Yang menariknya, apabila generasi itu bergerak dari satu peringkat ke peringkat yang lebih tinggi seperti sekarang, iaitu perubahan zaman yang dikenali sebagai zaman milenium, budaya tempatan turut mempengaruhinya. Hal ini dikatakan demikian kerana budaya yang dibawa sekarang merupakan budaya baharu yang dikenali sebagai budaya milenium. Budaya ini berkiblatkan teknologi maklumat sebagai akses terpenting untuk perhubungan, hiburan, interaksi, pencarian maklumat dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, budaya baharu pasti akan wujud dengan sendirinya mengikut peredaran masa dan zaman tanpa disedari.

Di Malaysia, perubahan budaya ini tidak ketinggalan dirasai oleh masyarakatnya. Jika diamati, budaya baharu ini semakin hari semakin pantas meninggalkan masa dahulu yang sekali gus menyebabkan ketinggalannya budaya bangsa yang diperturunkan oleh nenek moyang terdahulu.

Perubahan budaya terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang mengandungi nilai dan tatacara kehidupan daripada tradisional menjadi moden. Max Weber, dalam bukunya Socialogical Writings, berpendapat bahawa perubahan budaya merupakan perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat ketidaksesuaian unsur. Buku Socialogy in Changing World nukilan W. Kornblum pula menyatakan bahawa perubahan sesuatu budaya itu berlaku dalam jangka waktu yang lama.

Hal ini turut menyumbang kepada faktor pengalaman baharu, pengetahuan baharu, penemuan baharu, persepsi dan konsepsi baharu, serta teknologi baharu sehingga menuntut penyesuaian cara hidup serta kebiasaan masyarakat pada situasi yang baharu. Jika diperhalus dengan lebih mendalam, faktor pendorong kepada kehendak budaya baharu ini meliputi beberapa perkara.

***

Artikel ini dipetik dari majalah Dewan Budaya keluaran Januari 2016.

Posted in: Fokus, Pilihan Utama

Hantar Maklum Balas Anda